Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна. (2017)

Бележка

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Прием в детските заведения – Община Варна.

Родителска среща

На 27.06.2017 година ще се проведе обща родителска среща на новоприетите деца в I“а“ и I“б“ група от 17.00 във Физкултурния салон на детската градина, след което тя ще продължи в занималните на двете групи.

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ОТ I“A“ ГРУПА ЗЛАТНА РИБКА
УЧИТЕЛИ: ТАНЯ ЖЕКОВА, СНЕЖАНА НИКОЛОВА

1. Александра Гаджалова
2. Анджела Петрова
3. Виктория Янкова
4. Габриел Велчев
5. Георги Стойков
6. Давид Цонев
7. Дария Маркова
8. Елена Величкова
9. Елица Дамянова
10. Емил Златев
11. Ивет Лазарова
12. Илиян Капламаджиев
13. Йордан Зюмбюлски
14. Кристина Циркова
15. Мартин Иванов
16. Никол Новакова
17. Никол Димова
18. Симеон Атанасов
19. Стела- Мая Димитрова
20. Христо Вълков

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ОТ I“Б“ ГРУПА РАКОВИНА
УЧИТЕЛИ: МАЯ ГЕОРГИЕВА,

1. Александър Минтов
2. Александър Желев
3. Борис Йотов
4. Борис Петров
5. Васил Георгиев
6. Виктория Желязкова
7. Димитър Вълев
8. Крисия Коева
9. Кристияна Желева
10. Мартин Панев
11. Мартин Търгохов
12. Матей Игнатов
13. Никол Венониева
14. Никол Пламенова
15. Пресиян Димитров
16. Симона Маринова
17. София Момчилова
18. Теодора Асенова
19. Тихомир Сърнев
20. Тодор Йорданов

Зеленчуковата градинка на група Ариел

Галерия

Галерията съдържа 39 снимки.

Днес започнахме да засаждаме нашата Зеленчукова градинка! Децата от група Ариел заедно с г-жа Найденова и леля Диди посадиха своите чушлета в лехичката!