Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна. (2017)

Бележка

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Прием в детските заведения – Община Варна.

Зеленчуковата градинка на група Ариел

Галерия

Галерията съдържа 39 снимки.

Днес започнахме да засаждаме нашата Зеленчукова градинка! Децата от група Ариел заедно с г-жа Найденова и леля Диди посадиха своите чушлета в лехичката!