Приети са следните деца:

Бележка

Прието е едно дете за яслена група: Мартин Тихомиров Панев

Морска звездица обявява следните свободни места:

1. За яслена група – 1 бр.
2. За първа група 3 годишни – 2013г.: 5
3. За втора възрастова група, родени 2012г. – 1бр.
4. За ПУГ – 6 годишни – 2010г.: 3